Onze ervaring in de juridische Sector

De markt voor juridische diensten is onderhevig aan continue veranderingen.

Ondanks recente veranderingen in de regelgeving en met toekomstige uitdagingen en onzekerheden aan de horizon, is de inzet aanzienlijk hoger voor degenen die succesvol kunnen veranderen en aanpassen.

De juridische sector identificeert 5 kernelementen voor verandering binnen de juridische sector

Dit betreft de volgende elementen:

 • Internationale economische zakelijke
  omgevingen
 • Hoe cliënten juridische diensten kopen
 • Technologische en procesmatige
  verbeteringen.
 • Nieuwe concurrentie.
 • Bredere politieke agenda rondom financieringen,
  wetgeving en de toegang tot juridische diensten.